Prawo cywilne

  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • negocjowanie umów,
  • sporządzanie analiz i opinii prawnych,
  • windykacja należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty,
  • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, podział majątku, itp.),
  • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych,
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
  • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.