Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • opracowywanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o zakazie konkurencji),
  • analizy i opiniowanie zawartych umów o pracę w zakresie wynikających z nich praw i obowiązków stron,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami pracy wszystkich instancji
  • prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, wypłatę zaległego wynagrodzenia, z zakresu mobbingu itp.,
  • dochodzenie odszkodowań w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy,
  • doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.