Prawo rodzinne

  • prowadzenie spraw o rozwód,

  • prowadzenie spraw o separację,

  • prowadzenie spraw o alimenty: dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,

  • przeprowadzanie podziału majątku wspólnego małżonków,

  • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,

  • sprawy związane z uregulowaniem kontaktów,

  • ustalanie rodzicielstwa,

  • doradztwo w sprawach z zakresu opieki i kurateli.