Prawo karne

  • obrona przed sądem we wszystkich instancjach,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym,
  • udział w procesach w charakterze oskarżyciela,
  • reprezentowanie skazanych w postępowaniach,
  • pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych,
  • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji.