Prawo administracyjne

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
  • przygotowywanie dokumentów oraz pism na potrzeby postępowań administracyjnych,
  • odwoływanie się od decyzji administracyjnych (np. skargi, zażalenia),
  • doradztwa w zakresie prawa administracyjnego.