Prawo gospodarcze i handlowe

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  • dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu rejestrowym,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych,
  • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • sporządzanie projektów umów, porozumień, uchwał, protokołów, dokumentów korporacyjnych itp.,
  • świadczy usługi doradztwa w bieżącej działalności podmiotów,
  • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • windykacja należności